Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III liên kết với Trường Đại học GTVT Tp.HCM thông báo tuyển sinh hệ đào tạo liên thông từ Trung cấp/Cao đẳng lên Đại học năm 2022 – học tại 73 Văn Cao, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp.HCM

Tải hồ sơ liên thông tại đây.

TS LT 2022 DHGTVT 2