Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

Tại Quyết định số 209/QĐ-LĐTBXH ngày 02/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội giao nhiệm vụ mới cho Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương được bồi dưỡng nhà giáo giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp và trình độ sơ cấp.

Đây là nhiệm vụ mới mà Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tin tưởng giao cho nhà trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Thông qua chương trình đào tạo, bồi dưỡng này nhà giáo có thể giảng dạy từ trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp đến trình độ cao đẳng.

Để được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đồng ý giao nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp thì tập thể Trường Cao đẳng Giao thông vận tải phải có kinh nghiệm trong công tác đào tạo hệ cao đẳng và thực hiện kiểm định chất lượng hằng năm theo quy định của Bộ.

Bên cạnh đó, nhà trường phải có đội ngũ cán bộ, giảng viên phải đảm bảo tiêu chuẩn trong chương trình bồi dưỡng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Ngoài ra, Trường phải đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, cơ sở thực hành đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng.

Như vậy với những điều kiện, yêu cầu cao của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu, tiêu chuẩn và cho thấy trường là một đơn vị có uy tín trong việc đào đạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

Sắp tới các đơn vị, tổ chức và cá nhân có nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ giảng dạy trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, trình độ sơ cấp thì đến địa chỉ Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III để đăng ký các lớp bồi dưỡng theo nhu cầu.

Có thể bạn quan tâm

All in one