Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18  tháng 9 năm 2023.

THÔNG BÁO
V/v tuyên truyền về dự phòng trước phơi nhiễm HIV
và biện pháp quan hệ tình dục an toàn

 

          Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu cần thiết về việc trang bị kến thức thực hành xã hội cho sinh viên-học sinh của nhà Trường;
          Nhà Trường thông báo tới các Phòng, Khoa về việc tổ chức chương trình tuyên truyền về dự phòng trước phơi nhiễm HIV và biện pháp quan hệ tình dục an toàn cho sinh viên – học sinh như sau:

1.Mục đích –yêu cầu:
          – Trang bị cho học sinh, sinh viên những kỹ năng thực hành xã hội cần thiết, mang tính thực tế nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên nhà trường có một lối sống lành mạnh, an toàn.
          – Tăng cường cung cấp thông tin cho học sinh, sinh viên về HIV/AIDS, giới tính, sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn, tác hại của ma túy, cảnh báo nguy cơ lây nhiễm HIV ở giới trẻ hiện nay.

2.Nội dung:
          Talkshow – Trò chuyện của chuyên gia về Chủ đề: Dự phòng phơi nhiễm HIV(PrEP) và biện pháp quan hệ tình dục an toàn.

3.Thời gian, địa điểm, đối tượng:
          +/ Thời gian: Bắt đầu từ 07h30 ngày 23/09/2023(Thứ 7)
          +/ Địa điểm: Hội trường Khu giảng đường A.
          +/ Đối tượng: Học sinh, sinh viên Khóa 17 toàn trường.

Phân công: Đoàn thanh niên điểm danh HSSV tham gia; Phòng CT.HS-SV tổng hợp số liệu theo phiếu điểm danh báo cáo Ban giám hiệu để làm căn cứ đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2023-2024 của HSSV và căn cứ đánh giá xếp loại giáo viên Chủ nhiệm năm học 2023-2024 theo quy định.

Để chương trình diễn ra thành công, chất lượng và hiệu quả, Nhà trường yêu cầu các Khoa, GVCN, Ban cán sự các lớp đôn đốc học sinh-sinh viên tham gia đầy đủ, nghiêm túc theo thông báo này.

Chi tiết về thông báo >>xem thêm tại đây<<

Có thể bạn quan tâm

All in one