CHUYÊN MỤC GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Thư viện trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III gửi lời chào đến toàn thể Cán bộ, Giáo viên, Công nhân viên và toàn thể học sinh-sinh viên trong toàn trường.
     Bạn đọc thân mến, như chúng ta đã biết, sách là một công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc nghiên cứu giảng dạy, học tập và nâng cao tri thức. Vì vậy, hàng tháng thư viện chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu những quyển sách mới, sách hay đến bạn đọc. Rất mong nhận được bài viết giới thiệu những quyển sách hay và đóng góp ý kiến cũng như phản hồi từ phía bạn đọc.
Hôm nay Thư viện xin giới thiệu đến các bạn đọc như sau:

*GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP / Đồng Thị Vân Hồng chb. – H.: Lao động, 2010.- 240tr.; 24cm.136tr, 20.5cm.200tr.; 20.5cm.

 • Là tài liệu giảng dạy cho học sinh, sinh viên học ngành kế toán .
 • Ký hiệu xếp giá: 657 Đ455H
 • Nội dung cuốn sách gồm: 9 chương
  – Chương 1: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp
  – Chương 2: Vốn cố định trong doanh nghiệp
  – Chương 3: Vốn lưu động trong doanh nghiệp
  – Chương 4: Chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp
  – Chương 5: Doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp
  – Chương 6: Kế hoạch hóa tài chính
  – Chương 7: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp
  – Chương 8: Nguồn tài trợ dài hạn của doanh nghiệp
  – Chương 9: Dự báo các báo cáo tài chính doanh nghiệp
 • *Cuốn sách này:
  Biên soạn theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành, giúp người học biết:
  +Lập kế hoạch tài chính;
  +Xử lý, tính toán các số liệu tài chính;
  +Kiểm tra, giám sát, phân tích, đánh giá việc sử dụng vốn;
  +Đề xuát các giải pháp nhằm nâng cao năng lực tài chính phù hợp với điều kiện thực tế tại doanh nghiệp.

 

*HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP theo 22TCN 272-05 / Phạm Văn Thoan. – H.: Xây dựng 2013.- 590tr.; 27cm.

 • Là tài liệu thích hợp cho sinh viên theo học ngành cầu đường.
 • Ký hiệu xếp giá: 624.2 PH105TH
 • Nội dung cuốn sách gồm: 5 phần (21 chương) và 2 phụ lục
  PHẦN 1: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THIẾT KẾ CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP
  +Chương 1: Các kiến thức cơ bản
  +Chương 2: Khảo sát và đề xuất phương án thiết kế cầu        PHẦN 2: CẤU TẠO MỘT SỐ DẠNG CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐIỂN HÌNH
  +Chương 3: Cấu tạo cầu bản bê tông cốt thép
  +Chương 4. Cấu tạo hệ cầu dầm bê tông cốt thép
  +Chương 5. Cấu tạo cầu khung
  +Chương 6. Cấu tạo cầu dây văng
  +Chương 7. Cấu tạo cầu dầm dây (Extradosed bridge)
  +Chương 8. Cấu tạo móng mố trụ cầu     

  PHẦN 3: TÍNH TOÁN XÁC ĐỊNH NỘI LỰC CÁC BỘ PHẬN CẦU DẦM BTCT
  Chương 9. Tính toán xác định nội lực bản mặt cầu
  Chương 10: Tính toán xác định nội lực dầm ngang
  Chương 11: Xác định hệ số phân bố tải trọng cho các dầm dọc
  Chương 12: Tính toán xác định nội lực dầm dọc
  Chương 13: Tính toán xác định nội lực trụ cầu dầm
  Chương 14: Tính toán xác định nội lực mố cầu dầm   

  PHẦN 4: CẤU TẠO VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP CÁC BỘ PHẬN CẦU BTCT
  Chương 15: Quy định chung về cấu tạo và bố trí cốt thép
  Chương 16: Lựa chọn và bố trí cốt thép các bộ phận cầu     

  PHẦN 5: KIỂM TOÁN SỨC KHÁNG  CÁC BỘ PHẬN CẦU
  Chương 17: Kiểm toán bản mặt cầu
  Chương 18: Kiểm toán dầm ngang (Kiểm toán tại gối và giữa nhịp)
  Chương 19: Kiểm toán dầm dọc
  Chương 20: Kiểm toán trụ và bệ móng trụ cầu
  Chương 21: Kiểm toán mố và bệ móng mố cầu

  Phụ lục 1: Các tung độ đường ảnh hưởng phản lực gối R của dầm liên tục
                     nhiều nhịp trên các gối đàn hồi       

  Phụ lục 2: Các hệ số tung độ đường ảnh hưởng phản lực gối đàn hồi của
                    dầm liên tục khi lực đặt đầu mút hẫng công xôn

 • Cuốn sách này:
  Có phần lý thuyết logic, cụ thể, dễ hiểu cùng các ví dụ phong phú giúp độc giả các kiến thức và kỹ năng thiết kế cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô được tốt, đơn giản hơn.

.

 

Có thể bạn quan tâm

All in one